Nyhedsbrev – december 2019

  • af

Andelsboligforeningen Klosterbakken II
V/Lisbeth Marie Jørgensen, 4400 Kalundborg
Tlf. 21808793: E-mail: lisbeth@klosterbakken2.dk
                                                                                                     Kalundborg den 12. december 2019
Nyhedsbrev december 2019
Kære andelshavere.
Så er det sidste til salg skilt væk og nye såvel som gamle andelshaver har haft mulighed for at hilse på hinanden ved to vellykkede sammenkomster den 29. november og den 3. december 2019
Ved gløgg arrangementet den 29. november blev vi enige om, at fremtidige gløgg arrangementer vil blive afholdt den sidste fredag i november måned, som der har været tradition for tidligere.
Ligeledes blev vi enige om, at den første fællesspisning i det nye år, finder sted den 17. januar 2020, men der bliver udsendt invitation.
Venteliste:
Der er lige nu seks på ventelisten til en andelsbolig.
Heraf er der to par, som har solgt deres huse og som ønsker at købe en andelsbolig på 105 kvm.
Derudover er der et par, som ønsker at købe en andelsbolig på 125 kvm. Dette par skal have solgt deres hus, men kan købe, før de har solgt deres nuværende bolig.
Et par har ønsket at bibeholde deres plads på ventelisten, hvis de senere skulle få brug for en af de mindre andelsboliger i foreningen.
De sidste to på ventelisten skal først have solgt deres nuværende boliger.
Forsikring:
Bestyrelsen kan ikke anbefale, at man anlægger plantekummer med jord direkte op ad husmuren. Sker det, er det på eget ansvar. Foreningens forsikring dække ikke eventuelle fugtskader på sokkel og murværk.
Til slut vil bestyrelsen ønske alle en rigtig god jul og et godt og nytår.
Venlig hilsen
Lisbeth, Bo og Preben.