Indkaldelse til den ordinære generalforsamling 2019

  • af
Andelsboligforeningen Klosterbakken II
v/Henrik Treschow, Klosterbakken 48, 4400 Kalundborg
Tlf. 31567830     E-mail: chrt@ka-net.dk
Kalundborg den 4. april 2019
Til andelshaverne
Bestyrelsen har hermed fornøjelsen at indkalde til ordinær generalforsamling
Torsdag den 25. april 2019 kl. 19:00 
i fælleshuset.
DAGSORDEN
1.  Valg af dirigent.
2.  Bestyrelsens beretning for Andelsboligforeningens virke i det forløbne år.
3.  Forelæggelse af årsrapport og revisionsberetning samt godkendelse af årsrapport for Andelsboligforeningen, herunder generalforsamlingens godkendelse af, at årets overskud overføres til kontoen ”hensættelser”.
4.  Forelæggelse af Andelsboligforeningens drift- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften.
5.  Forelæggelse af vedligeholdelsesplan.
6.  Forslag
7.  Valg:
A.  Bestyrelsen:
     Formand Henrik Treschow er på valg – modtager gerne genvalg.
     Lisbeth Jørgensen er på valg – modtager gerne genvalg.
B.  Bestyrelsessuppleant (vælges for et år ad gangen).
C.  Administrator/regnskabsfører.
D.  Revisor
Opmærksomheden henledes på, at i henhold til § 24.2, skal forslag fra medlemmerne være formanden i hænde senest 1. marts.
Med venlig hilsen
Andelsboligforeningen Klosterbakken II
p.b.v.
Henrik Treschow
Formand
Bilag for Andelsboligforeningen:

Regnskab 2018 til andelshavere

Årsrapport 2018

Bilag vedr. boligafgift

Vedligeholdelsesplan